Συχνές ερωτήσεις

  • Πότε θα διεκπεραιωθεί η παραγγελία μου?
  • Γιατί δεν μπορώ να αποκτήσω τη δωρεάν δοκιμή;
  • Τι συμβαίνει σε περίπτωση που καταχωρίσω λανθασμένα στοιχεία για την παραγγελία;
  • Τι συμβαίνει σε περίπτωση που κάνω παραγγελία για ιδιωτικό προφίλ;
  • Σε ποια περίπτωση είναι αδύνατο να διορθωθεί το πρόβλημα της λανθασμένης παραγγελίας;
  • Τι κάνω σε περίπτωση αν χάσω τους ακολούθους μου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα;
  • Γιατί η παραγγελία δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή;
  • Κατά πόσο ισχύει ο εντοπιστής παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο στην κάτω αριστερή γωνία;
  • Τι συμβεί αν καταχωρήσω λανθασμένο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ?
  • Έχετε τιμές για τους μεσάζοντες;