Αρέσει, Προβολές, Συνδρομητές στο YouTube, στο Facebook, στο Spotify, στο Twitter και σε άλλους ιστότοπους κοινωνικών μέσων